Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
"Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 -...

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

"Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013

 

 

 
           Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
 
TYTUŁ PROJEKTU: Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów
 
PRIORYTET: Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze
WNIOSKODAWCA / LIDER: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
PARTNER: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauki o Ziemi
WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 875 606,95 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 228 275,16 zł
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada kontynuację czynnej ochrony gatunków i siedlisk in situ na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka, m.in. rezerwatu przyrody Góra Zborów i terenach przyległych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej poprzez m.in.: wykup istotnych gruntów dla ochrony przyrody oraz ich renaturyzację, kanalizowanie ruchu turystycznego z budową i remontem infrastruktury m.in. rozbudową ścieżki dydaktycznej z lapidarium, czynną ochronę muraw i ostańców skalnych, siedlisk ptaków, ochronę jaskiń, w tym udostępnienie Jaskini Głębokiej, rozbudowę kompleksu edukacyjnego w Podlesicach, kampanię promocyjno-edukacyjną dla mieszkańców, turystów i rolników prowadzących zabiegi ochrony przyrody, aktywizację społeczności lokalnych wokół problemu czynnej ochrony przyrody.
OKRES TRWANIA PROJEKTU: 23.12.2011 r. - 30.09.2013 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

 

Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7