Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 137

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 168

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/classes/pozycjonowanie/class.autokeyword.php on line 198
Zaproszenie do złożenia oferty - budowa budynku warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/podstrony/kategorie_tekst.inc.php on line 7

Zaproszenie do złożenia oferty - budowa budynku warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

A A A

Strona główna » Nasze projekty » "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" - projekt realizaowany w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze PRO WSL na lata 2007-2013 » Zamówienia » Zaproszenie do złożenia oferty - budowa budynku warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

Zawiercie, dnia 3.08.2012 r.
 
 
L. Dz. 12/08/2012
 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, działając na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w związku z realizacją projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze zaprasza do złożenia oferty na: budowę budynków warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.
 
 
I.              Nazwa oraz adres zamawiającego
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie
tel./fax. 32 67 221 65
 
II.            Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez Beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.           Określenie przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach (wraz z wykonaniem instalacji i wyposażeniem obiektu w niezbędne urządzenia oraz przyłączem prądu, wody i odprowadzaniem nieczystości) w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynków zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu.
 
Budynek warsztatów przyrodniczych
1.    Powierzchnia zabudowy:       - 49,8 m2
2.    Powierzchnia użytkowa:        - 46,24 m2
3.    Powierzchnia całkowita         - 56,53 m2
4.    Kubatura                                - 270 m3
Dane konstrukcyjno – materiałowe.
 • Konstrukcja tradycyjna, murowana. Budynek parterowy, niepodpiwniczony                            z antresolą, przykryty dachem dwuspadowym.
 • Ławy żelbetowe z betonu B-20 [ilość 7,488 m3], zbrojenie 4 Ø14 [ilość 0,211 t], strzemiona Ø 6 co 30 cm, szerokość 60 cm, wysokość 35 cm.
 • Mury fundamentowe z bloczków betonowych [ilość 11,232 m3]
 • Płyta betonowa podposadzkowa [ilość 4,385 m3]
 • zolacja pozioma płyty betonowej przeciwwilgociowa z folii PE oraz styropianu na sucho gr. 5 cm [ilość 36,54 m2]
 • Posadzka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką stalową [ilość 36,54 m2]
 • Ściany zewnętrzne warstwowe: warstwa nośna z pustaków ceramicznych Porotherm gr 30 cm [ilość 104,2 m2], warstwa izolacyjna płyty styropianowe gr. 10 cm system Stopter [ilość 104,2 m2], okładzina zewnętrzna z kamienia jurajskiego wraz                    z montażem łączników kotwiących ze stali nierdzewnej [ilość 98,253 m2]
 • Ścianki działowe gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych Porotherm [ilość 19,908 m2]
 • Wieńce żelbetowe [ilość 1,675 m3],
 • Strop na antresoli drewniany belki drewniane 16x16 [ilość 0,384 m3], legary 7x14 [ilość 0,299 m3], podłoga z desek gr. 4 cm [ilość 17,562 m2]
 • Schody na antresole – schody drewniane na konstrukcji stalowej ze wzmocnieniami i poręczą
 • Dach dwuspadowy (o kącie 40°) o konstrukcji drewnianej, krokwie oparte na murłatach zakotwionych w wieńcach [ilość 3,76 m3], deskowanie i ołacenie połaci dachowych + folia x 2 [ilość 108,29 m2], izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 20 cm [ilość 108,29 m2], połać dachowa dachówka Brass mocowana klamrami [ilość 108,29 m2], 
 • okna dachowe 78x140 cm [ilość 3 szt.], okna z PCW [ilość 7,38 m2], drzwi zewnętrzne 2,3m x 1,0 m [ilość 1 szt.],
,
Budynek zaplecza warsztatów przyrodniczych
1.    Powierzchnia zabudowy:       - 49,64 m2
2.    Powierzchnia użytkowa:        - 63,55 m2
3.    Powierzchnia całkowita         - 77,48 m2
4.    Kubatura                                - 273 m3
Dane konstrukcyjno – materiałowe.
 • Konstrukcja tradycyjna, murowana. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z antresolą, przykryty dachem dwuspadowym.
 • Ławy żelbetowe z betonu B-20 [ilość 6,24 m3], zbrojenie stal 34GS 4 Ø12 [ilość 0,172 t], strzemiona Ø 6 co 30 cm, szerokość 60 cm, wysokość 35 cm.
 • Mury fundamentowe z bloczków betonowych [ilość 11,232 m3]
 • Płyta betonowa podposadzkowa [ilość 6,336 m3]
 • Izolacja pozioma płyty betonowej przeciwwilgociowa z folii PE oraz styropianu na sucho gr. 5 cm [ilość 37,44 m2]
 • Posadzka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką stalową [ilość 37,44 m2]
 • Ściany zewnętrzne warstwowe: warstwa nośna z pustaków ceramicznych Porotherm gr 30 cm [ilość 105,69 m2], warstwa izolacyjna płyty styropianowe gr. 10 cm system Stopter [ilość 105,69 m2], okładzina zewnętrzna z kamienia jurajskiego wraz z montażem łączników kotwiących ze stali nierdzewnej [ilość 83,256 m2]
 • Ścianki działowe gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych Porotherm [ilość 19,908 m2]
 • Wieńce, belki i słupy żelbetowe   beton [ilość 3,065 m3] stal zbrojeniowa [ilość 0,166 t]
 • Strop – płyta żelbetowa gr 15 cm [ilość 37,5 m2], stal zbrojeniowa [ilość 0,555 t]
 • Dach dwuspadowy (o kącie 40°) o konstrukcji drewnianej, krokwie oparte na murłatach zakotwionych w wieńcach [ilość 3,89 m3], deskowanie i ołacenie połaci dachowych + folia x 2 [ilość 131,93 m2], izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 20 cm [ilość 131,93 m2], połać dachowa dachówka Brass mocowana klamrami [ilość 108,29 m2], 
 • Brama garażowa uchylna podnoszona mechanicznie [ilość 12,5 m2],
 • okna dachowe 78x140 cm [ilość 5 szt.],
Chodniki, podjazdy:
 • kostka brukowa gr. 8 cm [ilość 16,08 m2],
 • poręcz ze stali nierdzewnej 5,0 mb
Przyłącze gazu:
 • roboty ziemne [ilość 18,6 m3],
 • montaż rur HDPD Ø 25mm [ilość 28 mb],
Instalacja wewnętrzna gazu:
 • montaż rur gazowych Ø 20 mm [ilość 3 mb],
 • kocioł gazowy kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy 20kW [ilość 1 szt],
Instalacja wewnętrzna wod.kan
 • rurociągi z tworzyw sztucznych Ø 40 mm [ilość 8 mb],
 • rurociągi z tworzyw sztucznych Ø 32 mm [ilość 34 mb],
 • rurociągi z tworzyw sztucznych Ø 25 mm [ilość 31 mb],
 • rurociągi z tworzyw sztucznych Ø 20 mm [ilość 41 mb],
 • system solarny [ilość 1 szt],
 • rurociągi kanalizacyjne PCW Ø 160 mm [ilość 6,5 mb],
 • rurociągi kanalizacyjne PCW Ø 110 mm [ilość 14,0 mb],
 • rurociągi kanalizacyjne na ścianach PCW Ø 75 mm [ilość 28,0 mb],
 • rurociągi kanalizacyjne na ścianach PCW Ø 50 mm [ilość 26,0 mb],
 • wyposażenie sanitrne: zlewozmywak 1 szt., umywalma 2 szt., wc kompakt 1 szt, kabina natryskowa z brodzikiem 1 szt.
Instalacja centralnego ogrzewania:
 • ogrzewanie podłogowe [ilość 71 m2],
 • rury z PB układane w rurze osłonowej dn 28 mm [ilość 105,0 mb],
 • grzejniki stalowe trzypłytowe [ 4 szt.]
 • grzejnik stalowy łazienkowy [ 1 szt.]
 • rozdzielacz [1 kpl.]
Przyłącze kanalizacji sanitarnej:
 • roboty ziemne [ilość 52 m3],
 • kanał PCW Ø 160 mm [ilość 7,0 mb]
 • szambo betonowe [ 1 szt.]
Przyłącze wodociągowe:
 • roboty ziemne [ilość 52 m3],
 • rura ciśnieniowa PE Ø 50 mm [ilość 38,0 mb]
Wentylacja, klimatyzacja:
 • klimakonwektor [ilość 3 szt.]
 • agregat chłodzący [ilość 3 szt.]
 • rura miedziana Ø 18-25 mm [ilość 53 mb]
instalacje elektryczne:
 • tablica rozdzielcza [ilość 2 szt.]
 • łącznik pojedynczy [ilość 19 szt.]
 • gniazdo podtynkowe [ilość 25 szt.]
 • oprawa świetlówkowa [ilość 4 szt.]
 • przewód YDY tżo 3x1,5 [ilość 416 mb]
 • przewód YDY tżo 3x2,5 [ilość 307 mb]
 • przewód YDY tżo 5x4 [ilość 68 mb]
 • złącze kablowe ZK-1 [ilość 2 szt.]
 • złącze kablowe ZK-2 [ilość 2 szt.]
 • oprawa sufitowa IP 20 2x20W [ilość 2 szt.]
 • oprawa sufitowa IP 44 1x35W [ilość 5 szt.]
 • oprawa sufitowa IP 20 1x20W [ilość 3 szt.]
 • oświetlenie gablot 3x35W [ilość 6 szt.]
 • taśma LED 10 W [ilość 2 szt.]
 • oprawa paulmann [ilość 12 szt.]
 • linia kablowa wielożyłowa YAKXS 4x70mm2 [ilość 95 mb]
 • linia kablowa wielożyłowa YAKXS 4x10mm2 [ilość 77 mb]
 • słup oświetleniowy l= 3,5m z oprawą 1x70W [ilość 4szt.]
Roboty wykończeniowe:
 • posadzki z płytek gresowych [ilość 133 m2]
 • okładziny ścienne z płytek ceramicznych [ilość 61 m2]
 • tynki (gładzie) gipsowe [ilość 153 m2]
 • licowanie ścian wewnętrznych płytkami kamiennymi [ilość 55 m2].
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa (projekt budowlany budowy budynku warsztatów przyrodniczych – część: branża elektryczna; projekt budowlany budowy budynku zaplecza warsztatów przyrodniczych – część: PTB instalacje elektryczne; projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnętrznych: gazu, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i kotłowni, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy kan. sanitarnej, wody i gazu oraz dobudowa szamba do 10m3 w projektowanym budynku zaplecza Warsztatów Przyrodniczych na działce nr 46/1, 47/1 w Podlesicach gmina Kroczyce; projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku zaplecza warsztatów przyrodniczych, projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku warsztatów przyrodniczych, projekt aranżacji wnętrza budynku warsztatów przyrodniczych, zaplecza warsztatów przyrodniczych),specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje wewnętrzne: wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, instalacji solarnej, instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, przyłączy wody i gazu; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowa budynku warsztatów przyrodniczych oraz budowa budynku zaplecza warsztatów przyrodniczych; specyfikacja techniczna aranżacji wnętrz budowy budynku warsztatów przyrodniczych oraz budowy budynku zaplecza warsztatów przyrodniczych), oraz pomocniczo przedmiar robót, które dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (TMZZ): 42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1 w godzinach od 8.00 do 16.00.
 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenie budynku warsztatów przyrodniczych w:
-        pomieszczenie sali: stoły warsztatowe, krzesła, szafa – biblioteka;
-        antresola: meble umożliwiające umieszczenie eksponatów i materiałów, stoły warsztatowe, krzesła;
-        zaplecze: półki, szafki;
-        pomieszczenie socjalne: szafka na ubrania, stolik, krzesła;
-        pomieszczenie magazynowo-garażowe: szafki i półki;
-        specjalistyczne wyposażenie sal warsztatowych oraz ekspozycje i akcesoria do części prezentacyjnej warsztatów.
 
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych we wzorze umowy (załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty) warunkach.
 
Tam, gdzie ewentualnie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane: znak towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zaproszeniu.
 
Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 3 letniej gwarancji jakości oraz 3 letniej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
IV.          Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 10 dni od daty przekazania placu budowy, zakończenie: 30 czerwca 2013 r.
 
V.            Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku w technologii murowanej o kubaturze nie mniejszej niż 250 m3 oraz wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.
 
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą(ymi) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
-      w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne   uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-      w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
-      w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne   uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394)
 
 
 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia lub dokumentów wymienionego w pkt VI ust. 1 będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
VI.          Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy
 
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:
1)    Wykaz robót budowlanych (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 1 zaproszenia do złożenia oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
W sytuacji gdy w zamówieniach przedstawionych przez Wykonawcę (na potwierdzenie spełniania warunku) rozliczenie między Wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji zaproszenia do złożenia oferty.
2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty), odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności zawodowych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 2 zaproszenia do złożenia oferty.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
3)    Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. 3 zaproszenia do złożenia oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawcy sumarycznie spełnią ww. warunek [łącznie posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100.000,00 zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. ].
W sytuacji gdy w przedłożonym dokumencie określenie kwoty zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (dla celów oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) dokona przeliczenia kwoty w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji zaproszenia do złożenia oferty.
 
2.    Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1)    Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w tym zakresie (wzór oświadczenia osób fizycznych stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 
VII.         Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
1.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną - z uwzględnieniem poniższych ustępów.
2.     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania zamawiający:
a)    do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest zaproszenie do składania ofert,
b)    po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, które zamawiający przekaże dodatkowo na piśmie Wykonawcom.
3.     Powyższe nie dotyczy oferty, która dla swej ważności musi być złożona w formie pisemnej.
4.     W przypadku przekazywania wniosków, zawiadomień, informacji, oświadczeń faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.
6.     Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 32 6722165 w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od poniedziałku do piątku.
7.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
8.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone w punkcie 5, 6 lub 7 może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9.     Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.
 
VIII.        Termin związania ofertą
 
Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 
IX.          Opis sposobu przygotowywania ofert
 
1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając stosowne pisemne oświadczenie.
3.    Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.      Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.
5.      Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na budowę budynków warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach”.
6.      Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
7.      Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
8.      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę - osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wówczas należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
10.   Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 
X.            Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1.    Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,
ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400 Zawiercie
w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.
2.    Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2012 r., do godz. 09.00. (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
 
XI.          Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.    Zamawiający informuje, iż oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 k.c., który stanowi:
§ 1.    Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2.    Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
2.    W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w pkt III zaproszenia do złożenia oferty wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób należyty i zgodny z obowiązującymi przepisami.
3.    Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny.
4.    Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określaną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 
XII.         Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).
2.     Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Sposób obliczenia punktacji:
Pc = Cn : Cb x 100 pkt
gdzie:
Pc - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,
Cn - to cena najniższa
Cb - to cena badana
3.     Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie.
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a)    zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b)    treść oferty nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do składania ofert,
c)    Wykonawca nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie,
d)    będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
e)    w stosunku do wykonawców otwarto likwidację lub upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 zaproszenia do składania ofert.
5.     Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie.
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści  w  informacji  o wynikach postępowania.
6.     Zasady uzupełniania dokumentów.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z  ofertą nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 1 i ust. 2 ppkt 2 zaproszenia do składania ofert, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI ust. 1 i ust. 2 ppkt 2 zaproszenia do składania ofert, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie, albo konieczne byłoby odwołanie albo zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.     Wybór oferty.
7.1.        W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,  zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
7.2.        Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,
7.3.        Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7.4.        Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
 
XIII.        Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 
XIV.       Inne postanowienia
 
1.     Warunki udziału w postępowaniu określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert udostępnione są na stronie internetowej www.tmzz.zawiercie.eu oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2.     Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.     Rozliczenia między zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6.     Zmiana lub odwołanie warunków zaproszenia do składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki zaproszenia do składania ofert. Informację o dokonanej zmianie  lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
7.     Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru oferty, jeżeli:
a)      nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zaproszenie do składania ofert,
b)      cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c)      wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d)      postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
8.     Warunki odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania (zaproszenia do składania ofert) bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
9.     Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
Załączniki:
-         wzór umowy (zał. nr 1);
-         Wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 2);
-         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 3);
-         druk „Formularz oferty” (zał. nr 4);
-         wzór oświadczenia osób fizycznych (zał. nr 5);
-         dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
Załączniki:
Strona głównaDrukujPDF

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/cil/domains/tmzz.zawiercie.eu/public_html/modules/stopka.inc.php on line 7